Πανελλαδικός Ταυτόχρονος Δημόσιος Θηλασμός 2017

Στηρίζουμε τον πανελλαδικό ταυτόχρονο δημόσιο θηλασμό.Είμαστε πανελλαδικοί χορηγοί προσφέροντας ξύλινα αναμνηστικά σε όλες τις θηλάζουσες! Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στο facebook