Δωράκι για το τέλος της σχολικής χρονιάς (κωδ. 00191)