Καρδιά με ευχή για τον αδερφό (Κωδ. 00504)

Στον αδερφό μου με αγάπη χρόνια πολλά (Κωδ. 00504)
Στον αδερφό μου με αγάπη καλή χρονιά (Κωδ. 00504-1)