Μπομπ μάστορας με εργαλεία (Κωδ. 00669)

Μπομπ μάστορας με τρυπάνι (Κωδ. 00669-1)
Μπομπ μάστορας με κάβουρας (Κωδ. 00669-2)
Μπομπ μάστορας με πινέλο (Κωδ. 00669-3)
Μπομπ μάστορας με πλακάκι (Κωδ. 00669-4)