Πανελλαδικός Ταυτόχρονος Δημόσιος Θηλασμός 2017

Στηρίζουμε τον πανελλαδικό ταυτόχρονο δημόσιο θηλασμό.Είμαστε πανελλαδικοί χορηγοί προσφέροντας ξύλινα αναμνηστικά σε όλες τις θηλάζουσες!

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στο facebook

Leave a Reply